04 آبان ، 1396

شاید در سفر های هوایی خود به این موضوع توجه کرده باشد که صندلی های هواپیما آبی هستند و لی آیا دلیل این موضوع را می دانید ؟

سفر به نوبه ی خود استرس دارد چه برسد به اینکه سفر هوایی هم باشد اگر هر روز هم سر هوایی داشته باشد اما بازهم باز هم هنگام سوار شدن استرس خواهید داشت .

تمامی پرسنل هواپیما و مهمانداران در تلاش هستند که استرس شما را کم کنند تا شما سفری راحت را تجربه کنید و ما فلسفه ی رنگ ابی برای صندلی ها چیست ؟

از دیرباز می دانیم که آبی رنگ آرامش است رنگ اسمان رنگ دریا رنگ آب و رنگ قرمز رنگ توجه رنگ خطر است  و ناخود آگاه وقتی رنگ قروز می بینیم احساس خطر می کنیم و استرس می گیریم .

2

البته من خودم به شخصه فکر می کردم برای جلوگیری از نشان دادن کثیفی صندلی ها از رنگ ابی تیره استفاده می کردند اما بعد ها متوجه شدم که استفاده از این رنگ علت روانشناسی دارد .

5

حتی در برخی آزمایشات نشان داده شده که تگه فردی تشنه باشد و زنگ ابی آب را ببیند تشنگی اش کم تر شده یا برطرف می شود .

اما رنگ آبی مخصوصا آبی تیره باعث آزاد شدن مواد شیمیایی آرامش بخشی در بدن می شود به همین دلیل است که شما هیچ هواپیمایی را نمی بینید که رنگ صندلی های ان به رنگ قرمز و زرو و مشکی و قهوه ی و ........ باشد.

4

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR