27 آبان ، 1395

sunexpressهواپیمایی سان اکسپرس (Sunexpress Airline)

هواپیمایی سان اکسپرس یک شرکت ترکیه ای ارزان قیمت است که در سال 1989 ، شرکت های ترکیش ایرلاینز و لوفت هانزا آن را تشکیل دادند. امروزه سان اکسپرس به 52 مقصد اروپایی ، آسیایی و آفریقای شمالی پرواز مستقیم دارد . تعداد هواپیما های سان اکسپرس 64 فروند هواپیمای مسافربری می باشد . 

دفتر مرکزی سان اکسپرس در شهر آنتالیا قرار دارد و بیشترین پروازهای این هواپیمایی از فرودگاه عدنان مندرس ازمیر و فرودگاه آنتالیا می باشد . شباویز پرواز آماده ارائه خدمات برای هواپیمایی سان اکسپرس می باشد . شماره دفتر شباویز : 88610830 - 021

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_01

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_02

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_03

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_04

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_05

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_06

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_07

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_08

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_09

هواپیمایی سان اکسپرس

sunexpress_airlines_shabavizparvaz_10

هواپیمایی سان اکسپرس

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR