23 بهمن ، 1396
همیشه این سوال در ذهن مسافران وجود دارد که آیا زمان پرواز رفت و برگشت به سمت شرق و غرب دریک هواپیما با هم متفاوت است؟


زمین با سرعتی باورنکردنی به دور خود در حرکت است، در این صورت عقل حکم می‌کند اگر فردی با هواپیما در مسیر خلاف جهت چرخش زمین پرواز کند باید زودتر از معمول به مقصدش برسد، زیرا مقصد با سرعت درحال نزدیک شدن به فرد است.

براساس گزارش ساینس الرت(sciencealert)،‌ اگر مقصد سفر به سوی فرد حرکت کند، به نظر می آید مسافر سریعتر از زمان معمول به آن خواهد‌رسید،‌ اما واقعیت اینگونه نیست.

زمین با سرعتی برابر ۱۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در جهت شرق به دور خود در گردش است، و فردی در یک هواپیما به سمت مقصدی در جهت غرب در پرواز است،‌ در این صورت با درنظر گرفتن این موضوع که مقصد با سرعت درحال نزدیک شدن به سوی هواپیما است، این فرد نباید سریعتر از معمول به مقصدش برسد؟ پاسخ کوتاه به این پرسش خیر است.

در این شرایط فرد زودتر از معمول به مقصد نخواهد رسید زیرا هواپیما تحت تاثیر فراید چرخش زمین قرار می‌گیرد و این به آن معنی است که درحالی‌که مقصد به سوی هواپیما در چرخش است،‌هواپیما از مقصد فاصله می‌گیرد.

1

اگرچه زمین در خط استوا با سرعتی برابر ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت در جهت شرق در چرخش است، سطح زمین و هرآنچه روی آن و اطراف آن قرار دارد در مناطق شمالی‌تر یا جنوبی‌تر نسبت به خط استوا با سرعتی کمتر، برابر ۱۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در چرخش هستند. حتی هوایی که زمین را دربر گرفته نیز با همین سرعت در جهت شرق در چرخش است. از این رو به نظر می‌آید زمانی که هواپیمایی به سمت غرب حرکت می‌کند، از آنجایی که چرخش زمین به سمت شرق است، پس مقصد به سمت هواپیما در حرکت است و هواپیما زودتر از حد عادی به مقصد خواهد رسید.

2

با این همه چرخش زمین همه آنچه در اطرافش قرار دارد را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، یعنی زمین به همراه همه آنچه در سطح و در هوای اطراف آن وجود دارند، به سمت شرق در حرکت است و هواپیمای درحال پرواز در آسمان نیز از این امر مستثنی نیست. این به آن معنی است که هواپیمایی که با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت روی خط استوا به سمت شرق در حرکت است،‌ درواقع سرعتی برابر ۱۸۳۰ کیلومتر بر ساعت دارد: ۱۶۷۰+۱۶۰. اما زمانی که هواپیما با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در خلاف جهت چرخش زمین در حرکت باشد، سرعتش از سرعت چرخش زمین کاسته خواهد شد: ۱۶۷۰-۱۶۰.

در حقیقت زمانی که درحال پرواز به سوی غرب هستید،‌ به‌صورت همزمان با سرعتی کمتر از سرعت زمین به سمت شرق در چرخش هستید. این شرایط تنها زمانی تغییر پیدا می‌کند که هواپیما در فاصله‌ای نزدیک،‌ تقریبا ۱۰ کیلومتری از قطب‌ها باشد،‌ در این صورت حرکت به سمت غرب فرد را دقیقا به غرب خواهد برد.

3

از این‌رو است که طول پرواز رفت و برگشت به یک مقصد معمولا با یکدیگر متفاوت است. جریان‌های شدید بادی در اتمسفر زمین نیز که خود تحت تاثیر مدور بودن زمین و چرخش آن قرار دارند، بر زمان طول پرواز هواپیماها تاثیر گذارند.

منبع : کجارو
ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR