12 اسفند ، 1396

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو شانگهای (Shanghai Hogqiao International Airport)

در 13 کیلومتری غرب مرکز شهر در منطقه پوکسی قرار دارد و در سال 2010 با جابه جایی 31،298،812 نفر مسافر چهارمین فرودگاه پر رفت و آمد چین بود. در حال حاضر این فرودگاه در چند مسیر خارج از کشور به شهرهای توکیو ، سئول ، تایپه و هنگ کنگ فعال است و سایر پروازهای آن داخلی هستند.

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو_شباویز پرواز| فرودگاه های شانگهای| سفرنامه شانگهای_هتلهای شانگهای_تورهای شانگهای نوروز_ تور شانگهای _ تور چین_ جاذبه های شانگهای

فرودگاه بین المللی هانگ کیائو

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR