فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

معرفی فرودگاه ها 12 اسفند ، 1396 5 دقیقه

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ (Shanghai Pudong International Airport)

در فاصله حدود سی کیلومتری شرق مرکز شهر ، در نزدیکی سواحل دریا و در منطقه پودانگ قرار دارد و یکی از مهم ترین فرودگاه های شرق آسیا است . این فرودگاه در اول اکتبر 1999 راه اندازی شد و تقریبا تمام پروازهای خارجی شانگهای از فرودگاه هانگ کیائو به آن منتقل شدند. فرودگاه پودانگ با جابه جایی بیش  از چهل میلیون مسافر در سال 2010 سومین فرودگاه پرتردد چین بود و با انتقال 3،227،914 تن بار در این سال در ردیف سوم فرودگاه های دنیا قرار گرفت.

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

فرودگاه بین المللی شانگهای پودانگ

فرودگاه بین المللی پودانگ_شباویز پرواز_جاذبه های شانگهای_ تور شانگهای نوروز _ تور شانگهای

مشاوره رایگان