08 اردیبهشت ، 1397

فرودگاه دابولیم  (Dabolim Airport)

 فرودگاه گوا یا فرودگاه دابولیم ، فرودگاهی است که در فاصله 5 کلومتری از شهر گوا قرار دارد . فرودگاه در استان گوا است (در واقع فرودگاه در شهر دابولیم قرار دارد). نزدیک ترین فرودگاه ها به شهر گوا فرودگاه های بمبئی و فرودگاه دابولیم می باشد.

فرودگاه دابولیم در طی سالهای اخیر پیشرفت نسبی داشته ، اما هنوز هم جوابگوی مناسبی برای تعداد 4 میلیون مسافر در طول سال نیست. این فرودگاه نیازمند پیشرفت بیشتری است.

باند طویل فرودگاه 3458 متر است و ارتفاع آن از سطح دریا 56 متر می باشد. فرودگاه پروازهای داخلی و خارجی انجام می دهد.

dabolim_airport_goa_shabavizparvaz_فرودگاه دابولیم_ شباویز پرواز

فرودگاه دابولیم  (Dabolim Airport)

dabolim_airport_goa_shabavizparvaz_فرودگاه دابولیم_ شباویز پرواز

فرودگاه دابولیم  (Dabolim Airport)

dabolim_airport_goa_shabavizparvaz_فرودگاه دابولیم_ شباویز پرواز

فرودگاه دابولیم  (Dabolim Airport)

dabolim_airport_goa_shabavizparvaz_فرودگاه دابولیم_ شباویز پرواز

فرودگاه دابولیم  (Dabolim Airport)

dabolim_airport_goa_shabavizparvaz_فرودگاه دابولیم_ شباویز پرواز

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR