23 خرداد ، 1397

فرودگاه بین المللی باراخاس (Barajas International Airport)

باراخاس (Barajas) فرودگاه بین المللی مادرید است. این فرودگاه مرکز خطوط هوایی اسپانیا و دروازه ی اصلی شبه جزیره ی ایبریا به سوی اروپا و دیگر نقاط جهان است. طبق گزارش انجمن فرودگاه های بین المللی در سال 2006 ، حدود 45/5 میلیون مسافر از این فرودگاه سفر کرده اند و بدین سان ، سیزدهمین فرودگاه پرتردد دنیا و پنجمین فرودگاه پرتردد اروپا بوده است. ترمینال جدید شماره ی 4 فرودگاه مادرید با مجموع 670،000 متر مساحت ، بزرگترین ترمینال هوایی در اروپاست. مسیر هوایی مادرید - بارسلون با 971 پرواز در هفته ،پرترددترین مسیر پروازی جهان است.

airport_barajas_spain_shabavizparvaz_فرودگاه بین المللی باراخاس_شباویز پرواز

airport_barajas_spain_shabavizparvaz_فرودگاه بین المللی باراخاس_شباویز پرواز

airport_barajas_spain_shabavizparvaz_فرودگاه بین المللی باراخاس_شباویز پرواز

airport_barajas_spain_shabavizparvaz_فرودگاه بین المللی باراخاس_شباویز پرواز

airport_barajas_spain_shabavizparvaz_فرودگاه بین المللی باراخاس_شباویز پرواز

حمل و نقل در اسپانیا

اکثر خطوط راه آهن اسپانیا از مادرید می گذرند و آن را به شهرهای مختلف اسپانیا و اروپا متصل می کنند. متروی شهر مادرید با 280 کیلومتر طول ، پس از متروی لندن ، پرهزینه ترین و سریعترین شبکه خطوط مترو در اروپاست.

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR