20 تیر ، 1397

اسم اردوغان روی سکه ترکیه

رئیس جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، نام و تاریخ شروع دوره جدید ریاست جمهوری اش را بر روی سکه یک لیر ترکیه درج کرده است.

erdogan_new_coins_turkey_shabavizparvaz_036 اسم اردوغان روی سکه ترکیه

erdogan_new_coins_turkey_shabavizparvaz_02

اسم اردوغان روی سکه ترکیه

erdogan_new_coins_turkey_shabavizparvaz_01

اسم اردوغان روی سکه ترکیه 

erdogan_new_coins_turkey_shabavizparvaz_04


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR