25 تیر ، 1397

طی مراسم اهدای مدال به بازیکنان تیم فرانسه ، خانمی که درکنار رئیس جمهور پوتین ایستاده بود و یکی از مدالها را دزدیده است!!!!!!

باور این موضوع واقعا سخت است. همه می دانند که این روزها ، چشمان تیز بین دوربین ها تمام وقایع را ثبت می کنند. با این حال این خانم یک مدال دزدیده اند. بعد از بررسی تصاویر دوربین مشخص شد که خانم به راحتی یکی از مدال ها را برداشته و در جیب خود گذاشته است.

stealing_medal_world_cup_shabavizparvaz_01

world_cup_2018_shabavizparvaz_01


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR