26 تیر ، 1397

استقبال گسترده مردم بلژیک

ستارگان فوتبال بلژیک توانستند مقام سومی در جام جهانی 2018 را در کشور روسیه کسب کنند. مردم قدردان کشور بلژیک ، استقبال گرم و خوبی را از ستارگان فوتبال خود به عمل آوردند.

belgium_world_cup_shabavizparvaz_03

استقبال گسترده مردم بلژیک 

belgium_world_cup_shabavizparvaz_01

استقبال گسترده مردم بلژیک

belgium_world_cup_shabavizparvaz_02


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR