26 تیر ، 1397

دوشنبه ، 97/04/25 مقامات پلیس اندونزی گزارشی را اعلام کرده اند مبنی بر اینکه روز شنبه مرد 48 ساله ای از اهالی سورونگ مورد حمله یک کروکودیل قرار گرفته و کشته شده است. فرد مذکور برای تهیه غذا گاو خود ، وارد چمنزار شده و ناگهان کروکودیل به آن حمله می کند.

یکی از کارکنان پرورش کروکودیل صدای فریاد و کمک خواستن شخصی را می شنود و متوجه این حادثه دردناک می شود. متاسفانه مرد می میرد. پس از تشییع جنازه مرد کشته شده ، خانواده آن فرد و چندین نفر از اهالی آن منطقه که بسیار از وجود کروکودیل ها در آن منطقه ناراحت هستند ، وارد پرورش کروکودیل می شوند و 292 کروکودیل را می کشند.

دو تا از کروکودیل ها بالغ بوده و بقیه نوزاد و بچه کروکودیل بوده اند. از آنجایی که کشتن کروکودیل جرم محسوب می شود ، پلیس پیگیر این جریانات می باشد .

crocodile_indonesia_shabavizparvaz_01

حدود 300 کروکودیل در اندوزی کشته شدند 

crocodile_indonesia_shabavizparvaz_02


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR