26 تیر ، 1397

استقبال مردم کرواسی در میدان اصلی زاگرب

هزاران کروات روز دوشنبه در میدان اصلی زاگرب جمع شدند تا بزرگترین موفقیت در کل تاریخ فوتبال کرواسی را جشن بگیرند.

بازیکنان کرواسی از فرودگاه به سمت میدان اصلی زاگرب رفتند و با استقبال بی نظیر300.000 نفر از هموطنانشان مواجه شدند. مردم زیادی جمع شدند و دست تکان دادند و در کنار هم خوشحالی کردند. مردم بسیار هیجان زده بودند و به شدت قهرمانان خود را تشویق می کردند.

با اینکه فرانسوی ها با نتیجه 4-2 تیم ملی کرواسی را برد ، کرواتها احساس ناامیدی نکردند و مردم کرواسی استقبال کم نظیری به عمل آوردند.

korovasi_world_cup_shabavizparvaz_01

استقبال مردم کرواسی 

korovasi_world_cup_shabavizparvaz_02

استقبال مردم کرواسی

korovasi_world_cup_shabavizparvaz_03


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR