30 تیر ، 1397

گران‌ترین شهرهای جهان

10 شهر گران در سال 2018 مشخص شدند:

1. زوریخ - سوئیس (Zurich - Switzerland)

zurich_switzerland_shabavizparvaz_01

2. ژنو - سوئیس (Geneva - Switzerland)

geneva_city_switzerland_shabavizparvaz_01

3.اسلو - نروژ  (Oslo - Norway)

oslo_norway_shabavizparvaz_03

4.کپن هاگن - دانمارک  (Copenhagen Denmark)

copenhagen_denmark_shabavizparvaz_01

5.نیویورک  - آمریکا (New York USA)

new_york_usa_shabavizparvaz_01

6.توکیو - ژاپن (Tokyo - Japan)

tokyo_city_shabavizparvaz_شهر توکیو _شباویز پرواز

7.میلان - ایتالیا  (Milan - Italy)

milan_city_shabavizparvaz_01

8. لندن - انگلیس  (London - England)

london_england_shabavizparvaz_01

9.شیکاگو - آمریکا (Chicago USA)

chicago_usa_shabavizparvaz_01

10. هلسینکی - فنلاند(Helsinki Finland)

helsinki_finland_shabavizparvaz_01

با این حال رد صورت در نظر گرفتن درآمدها نتایج مختلف خواهد بود : در زوریخ با 38.2 ساعت کار کردن می توان یک گوشی آیفون خرید ولی برای خرید همین آیفون در آفریقای جنوبی باید تقریبا 8 برابر بیشتر (291.9) ساعت کار کرد.

منبع : اخبار روز ایران


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR