30 تیر ، 1397

گوگل ترامپ احمق را شناسایی کرد!

فقط کافی است که کلمه "idiot"  به معنی "احمق" را در موتور جستجو گوگل ، جستجو کنید. حتی گوگل هم احمق را می شناسد!!

trump_idiot_shabavizparvaz_02

trump_idiot_shabavizparvaz_01


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR