19 دی ، 1401

درخت چلچراغ از جاذبه های توریستی کالیفرنیا است. درختی که از سال 1930 یک سوراخ 6 فوتی در تنه خود برای عبور خودروها دارد.

tree_california_shabavizparvaz_03

tree_california_shabavizparvaz_02

tree_california_shabavizparvaz_01

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR