25 مرداد ، 1397

رویای بازگشتن به دنیا برای افراد ثروتمند انقدر قوی است که حاضر هستند 200.000 دلار پرداخت کنند تا بعد از فوت بدن آنها فریز شود و هر وقت که در سالهای آینده امکانش وجود داشت به زندگی برگردند. 

دکتران انگلیسی، آلمانی ، کانادایی معتقدند که برگشتن به زندگی امکان پذیر است. نگهداری اعضای بدن با قیمتهای متفاوتی صورت می گیرد ، مثلا فقط مغز را فریز کنند یا تمام بدن را !! نسبت به این انجماد قیمت ها تغییر می کند.

روند کار به این صورت است که به محض فوت شخص ، بلافاصله در یک وان پر از یخ جسم را می گذارند. از قبل 16 نوع دارو در این وان ریخته شده ، و دمای بدن جسد را تا انجماد پایین می آورند. در حال حاضر 147 نفر ، مغز یا بدن خود را فریز کرده اند و چون هزینه این فرایند زیاد است بعضی از آنها با بیمه عمر هزینه اش را پرداخت کرده اند.

richest_man_save_their_mind_shabavizparvaz_01

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR