30 مرداد ، 1397

فرودگاه بین المللی لیون که بخاطر گرامی داشت نویسنده مشهور آنتون دو سنت اگزوپری، فرودگاه سنت اگزوپری (lyon-saint-exupery airport)نامیده می شود در بیست کیلو متری شرق مرکز شهر قرار گرفته و چهارمین فرودگاه پرتردد در فرانسه است. در سال 2015 از این فرودگاه بیشتر ار هشت میلیون هزار مسافر  در مسیر های داخلی  و بین المللی سفر کردند.

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR