30 مرداد ، 1397

حمل و نقل تبت

فرودگاه لهاسا گونگار (Lhasa Gonggar Airport)

در 62 کیلومتری جنوب غربی لهاسا قرار دارد. پروازهایی به شهرهای مختلف چین از جمله پکن و شهر کاتماندو(Kathmandu) در نپال ، در این فرودگاه برقرار است.

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_07

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_04

خط آهن کینگ های - تبت (Qinghai - Tibet railway)

میان دو استان کینگ های و تبت کشیده شده و حدود دو هزاز کیلومتر طول دارد. عبور مسیر از نقاط صعب العبور کوهستانی ، عملیات  ساخت این خط را بسیار طولانی کرد به طوری که ساخت اولین قسمت آن در سال 1984 آغاز شد و آخرین قسمت آن در 2006 به پایان رسید.

ایستگاه راه آهن تانگولا (Tanggula Railway Station) درتبت ، در مسیر این خط قرار دارد و مرتفع ترین ایستگاه راه آهن در دنیا است. این ایستگاه در ارتفاع 5068 متری از سطح دریا ساخته شده است. تونل فنگ هوشان (Fenghoushan Tunnel) که در این مسیر قرار دارد مرتفع ترین تونل دنیا است. این تونل به طول 1338 متر در ارتفاع 4905 متر از سطح دریا قرار دارد.

ایستگاه راه آهن لهاسا (Lhasa Railway Station) در پنج کیلومتری جنوب غربی قصر پوتالا واقع شده است.

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_01

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_02

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_03

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_06

airport_tibet_lhasa_shabavizparvaz_05

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR