هواپیمایی انور ایر

معرفی هواپیمایی ها 15 شهریور ، 1397 5 دقیقه

هواپیمایی انور ایر(Onurair Airlines)

شرکت هواپیمایی انور ایر زیر مجموعه پروازهای ترک محسوب می شود. شرکت هواپیمایی انور ایر خصوصی است و پروازهای منظمی به کشورهای اروپایی و بین شهری ترکیه دارد . 

شرکت انور ایر در سال 1992 میلادی در ترکیه شروع به کار کرد، در سال 2003 پروازهای بین المللی خود را انجام داد. شرکت هواپیمایی انور ایر ، بزرگترین شرکت خصوصی هوایی در ترکیه است و به 80 نقطه پروزی در 20 کشور دنیا و 12 نقطه پروازی در ترکیه خدمت رسانی می کند.

onur_air_airlines_shabavizparvaz_08

هواپیمایی انور ایر 

onur_air_airlines_shabavizparvaz_01

هواپیمایی انور ایر

onur_air_airlines_shabavizparvaz_02

هواپیمایی انور ایر 

onur_air_airlines_shabavizparvaz_03

هواپیمایی انور ایر

onur_air_airlines_shabavizparvaz_04

هواپیمایی انور ایر 

onur_air_airlines_shabavizparvaz_05

هواپیمایی انور ایر

onur_air_airlines_shabavizparvaz_06

هواپیمایی انور ایر 

onur_air_airlines_shabavizparvaz_09

مشاوره رایگان