15 مهر ، 1397

گوشی چند برابر کثیف تر از توالت است!

طی بررسی مردم آمریکا، محققان متوجه شدند که به صورت میانگین ، مردم 47 بار در روز گوشی خود را چک می کنند. انسان توسط بررسی زیاد گوشی همراه خود ، باعث می شود که میکروبها و باکتری ها به گوشی تلفن انتقال پیدا کنند. 

محققی در دانشگاه میشیگان گفته : "از آنجایی که مردم همیشه تلفن همراه خود را حمل می کنند و در هر محیطی آلودگی هایی وجود دارد و مردم این آلودگی ها را به گوشی تلفن خود انتقال می دهند."

حال حتی اگر مردم در طول روز چندین بار دستهای خود را بشویند ، باز هم در معرض آلودگی قرار دارند. در مطالعات اخیر ، بیش از 17000 نسخه ژن باکتری در تلفن های دانش آموزان دبیرستان یافت شده است!! دانشمندان دانشگاه آریزونا دریافتند که تلفن های همراه 10 برابر باکتری بیشتری نسبت به صندلی های توالت دارند. (در منابع علمی ، مقدار متفاوتی ذکر شده است ، 18 برابر ، 7 برابر...)

محافظت از خود :

گوشی های تلفن خود را در طول روز، چندین بار با دستمال و الکل تمیز کنید .

phone_toilet_shabavizparvaz_04


phone_toilet_shabavizparvaz_02


phone_toilet_shabavizparvaz_01

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR