26 مهر ، 1397

مرز دو کشور سوئیس و فرانسه از وسط یک هتل کوچک و معمولی به نام آربز (Hotel Arbez Franco Suisse) می گذرد . اگر در این هتل اقامت داشته باشید می توانید هم در کشور فرانسه باشید و هم در کشور سوئیس !

مسئولین این هتل ، با طراحی جالبی ، بالشت های روی تخت را نمادی از کشورهای فرانسه و سوئیس گذاشته اند.


هتل آربز در روستای کوچک La Cure قرار دارد. این ساختمان قبلا یک فروشگاه مواد غذایی بوده است. امروزه که این ساختمان به عنوان یک هتل فعالیت دارد ، رستوران ، اتاق و آشپزخانه مرز بندی شده دارد.


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR