26 مهر ، 1397

مرز دو کشور سوئیس و فرانسه از وسط یک هتل کوچک و معمولی به نام آربز (Hotel Arbez Franco Suisse) می گذرد . اگر در این هتل اقامت داشته باشید می توانید هم در کشور فرانسه باشید و هم در کشور سوئیس !

مسئولین این هتل ، با طراحی جالبی ، بالشت های روی تخت را نمادی از کشورهای فرانسه و سوئیس گذاشته اند.

hotel_arbez_shabavizparvaz_01

هتل آربز در روستای کوچک La Cure قرار دارد. این ساختمان قبلا یک فروشگاه مواد غذایی بوده است. امروزه که این ساختمان به عنوان یک هتل فعالیت دارد ، رستوران ، اتاق و آشپزخانه مرز بندی شده دارد.

hotel_arbez_shabavizparvaz_03

hotel_arbez_shabavizparvaz_04

hotel_arbez_shabavizparvaz_05

hotel_arbez_shabavizparvaz_02

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR