خیابان ارومیه در تورنتو کانادا

مطالب خواندنی 29 مهر ، 1397 5 دقیقه

در مراسم قدردانی از دکتر رضا مریدی فیزیکدان و سیاستمدار ایرانی کانادایی، خیابانی در شهر تورنتو رابه نام زادگاهش ارومیه، ثبت کردند.

در هفته گذشته خیابانی را در تورنتو به نام شهر ارومیه نامگذاری کردند.

urmia_toronto_shabavizparvaz_01

مشاوره رایگان