13 اسفند ، 1396

مراکز خرید شهر پاتایا

در سالهای اخیر ، فروشگاه ها و مغازه های مختلفی در پاتایا افتتاح شده است که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مرکز خرید مایک (Mike Shopping Mall)

مرکز خریدی در یک خیابان ساحلی است و یک استخر نیز دارد.

مرکز جشنواره ی مرکزی(Central Festival Center)

بازاری بزرگ در خیابان دوم پاتایاست که محل پاساژ بیگ سی (Big C) و مرکز وسایل ارتباطی و اطلاعاتی (IT Corner)، تلفن های همراه و لوازم یدکی آنهاست .

میدان پی.اس(P.S . Plaza)

درمحل اتصال خیابان دوم و خیابان پاتایای مرکزی ، واقع شده ، فروشگاه های بسیاری در طبقه ی اول آن و بولینگ پی . اس (P.S. Bowling) ، در طبقه ی دوم آن است.

میدان باغ سلطنتی (Royal Garden)

بازاری بزرگ در نزدیکی هتل مریوت پاتایا (Pattaya Marriott Hotel) ، در جاده ساحلی است.

توک کام (Tuk Com)

مرکز خریدی جدید است که بیشتر ، محل فروش تجهیزات فناوری اطلاعات بوده و در خیابان پاتایای جنوبی ، است.

بازار تپراسید  (Thepprasit Market)

این بازار درخیابان تپراسید واقع شده و بعد از ظهر های جمعه ، شنبه و یک شنبه نیز باز است.

بازار سوی بو کائو (Soi Bukhao)

در گوشه ای از خیابان پاتایای جنوبی و سوی بوکائو ، واقع شده و پنج شنبه و جمعه ها نیز باز است.

بازار پاتایا (The Market Pattaya)

در خیابان دوم ، واقع شده است و بعضی بعد از ظهر ها ، در صحنه ی نمایش کوچکی ، اجرای موسیقی و رقص نیز دارد.

شب بازار اجناس تایلندی (Made in Thailand Night Plazar)

در خیابان دوم ، واقع است.


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR