13 اسفند ، 1396

مراکز خرید شهر کانچانابوری

شب بازار (Night Market)

رو به روی ایستگاه قطار در خیابان سائنگ چاتو (Saeng Chuto) است.

بازار پارک رودخانه ی کوآی(River Kwai)

در کنار پل واقع شده است.

تسکو لوتس (Tesco Lotus)

در خیابان سائنگ چاتو به سمت جنوب شهر ، واقع است.

کانوکارن(Kanokarn)

مرکز خرید چند طبقه ی بزرگی است در مرکز شهر

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR