23 اسفند ، 1396

خیابان شانزه لیزه (Champs - Elysees)

شانزه لیزه ، با 1910 متر طول و 70 متر عرض ، معروف ترین خیابان دنیاست و در منطقه 8 در شمال غربی پاریس واقع شده است. این خیابان تعداد زیادی مراکز سرگرمی ، کافه و فروشگاه های شیک دارد. شعبه های اصلی بسیاری از مشهورترین مارک های فرانسه و دنیا از جمله شنل ، دیور ، آزارو ، آدیداس ، نایک ، زارا ، کارتیه ، بنتون ، گپ ، هوگوباس و ... در خیابان است.

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

champs_elysees_paris_shabavizparvaz_شانزه لیزه پاریس_شباویز پرواز

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR