کروسل لوور پاریس

معرفی مراکز خرید 24 اسفند ، 1396 5 دقیقه

کروسل لوور (Carrousel du Louvre)

این مرکز خرید زیرزمینی در منطقه یک پاریس است. موزه لوور و میدان کروسل (Place du Carrousel) نزدیک این مرکز خرید هستند و به همین خاطر به آن کروسل لوور می گویند . این مرکز هرم وارونه ای ، شبیه به هرم موزه لوور دارد . مساحت این مرکز 10،200 متر مربع است و در اکتبر 1993 افتتاح شد. این مرکز به موزه لوور راه دارد . در سالن غذاخوری این مرکز خرید حدود چهارده رستوران مشغول کار هستند. کروسل لوور فضای بزرگی برای برگزاری نمایشگاه های مختلف دارد و نمایشگاه عکس پاریس (Paris Photo) هم در آن برگزار می شود. هر نوع کالایی مانند پوشاک ، کیف و کفش ، کتاب ، زیور آلات ، تلفن همراه و ... در این مرکز فروخته می شود.

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

Carrousel_du_Louvre_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

orig_carrousel_du_louvre_paris_shabavizparvaz_مرکز خرید کروسل لوور پاریس_شباویز پرواز

مشاوره رایگان