تور مارماریس تیرماه (پرواز معراج)
این تور منقضی شده از طریق این لینک تور جدیدت رو پیدا کن
این تور تاریخ های دیگری هم دارد
رفت: 06 مرداد 1402
برگشت: 07 مرداد 1402
06 مرداد ساعت: 01:00 (به وقت تهران)
13 مرداد ساعت: 04:00 (به وقت مارماریس)
 • تهران
  مارماریس (03:30)
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  فرودگاه دالامان
  معراج)
  معراج
  (1402/05/06 جمعه ساعت: 01:00)
 • مارماریس
  تهران (03:30)
  فرودگاه دالامان
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  معراج)
  معراج
  (1402/05/13 جمعه ساعت: 04:00)

انتخاب هتل

هتل پینتا پارک مارماریس
PINETA PARK
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  33,720,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  43,200,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,060,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل سسین
SESIN
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  35,400,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  45,580,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  26,740,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل لابراندا مارس
LABRANDA MARES
منطقه: ایچملر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  39,820,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  64,560,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  29,100,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل لابراندا مارس
LABRANDA MARES
منطقه: ایچملر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  42,180,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  69,300,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  30,100,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل لابراندا مارس
LABRANDA MARES
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  44,900,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  74,720,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  31,480,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل بلو بی پلاتینیوم
BLUE BAY PLATINUM
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  47,280,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  73,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  32,840,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل گرین نیچر دیاموند مارماریس
GREEN NATURE DIAMOND
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  47,600,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  63,880,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  32,840,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
مارتی ریزورت
MARTI RESORT
منطقه: ایچملر
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  47,940,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  80,840,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  33,180,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  13,990,000 تومان
هتل گرین نیچر ریزورت
GREEN NATURE RESORT
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  48,280,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  64,900,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  33,180,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل فورتزا بیچ
FORTEZZA BEACH HOTEL
منطقه: داچا
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  49,540,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  66,820,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  33,860,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل گرند یازیچی مارماریس پالاس
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
منطقه: ایچملر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  50,840,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  86,620,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  34,560,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل گرین نیچر دیاموند مارماریس
GREEN NATURE DIAMOND
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  51,000,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  68,960,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  34,540,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل الگانس
ELEGANCE
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  52,360,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  82,180,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  35,220,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل گرند یازیچی مارماریس پالاس
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  52,400,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  89,740,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  35,280,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل اورکا لوتوس بیچ
ORKA LOTUS BEACH
منطقه: ایچملر
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  53,120,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  72,160,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  35,600,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل فورتزا بیچ
FORTEZZA BEACH HOTEL
منطقه: داچا
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  54,600,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  74,500,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  36,460,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل اورکا لوتوس بیچ
ORKA LOTUS BEACH
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  54,680,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  74,660,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  36,540,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل گرین نیچر دیاموند مارماریس
GREEN NATURE DIAMOND
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  54,720,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  74,720,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  36,560,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل اورکا لوتوس بیچ
ORKA LOTUS BEACH
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  56,240,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  76,840,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  37,160,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل آکوا
AQUA HOTEL
منطقه: ایچملر
چشم انداز: LAND VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,180,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  78,400,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  37,780,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  13,990,000 تومان
هتل الگانس
ELEGANCE
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,440,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  91,340,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  37,920,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
ایده ال پرایم بیچ
IDEAL PRIME BEACH
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  57,440,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  91,340,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  37,900,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل آکوا
AQUA HOTEL
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  58,740,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  80,580,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  38,400,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  13,990,000 تومان
هتل گرند یازیچی کلاب توربان
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  59,260,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  103,460,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  38,700,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
مارتی ریزورت
MARTI RESORT
منطقه: ایچملر
چشم انداز: SEA VIEW
۶ شب
UALL
 • 2 تخته هر نفر
  62,520,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  91,000,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  40,300,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  13,990,000 تومان
هتل تویی بلو گرند آزور
TUI BLUE GRAND AZUR
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: STD
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  72,780,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  113,340,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  45,580,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل تویی بلو گرند آزور
TUI BLUE GRAND AZUR
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: SIDE SEA VIEW
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  77,460,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  121,100,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  47,760,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان
هتل تویی بلو گرند آزور
TUI BLUE GRAND AZUR
منطقه: مرکز شهر
چشم انداز: SeaView
۶ شب
ALL
 • 2 تخته هر نفر
  83,700,000 تومان
 • 1 تخته هر نفر
  131,760,000 تومان
 • یک کودک با تخت
  50,880,000 تومان
 • یک کودک بدون تخت
  15,990,000 تومان

مدارک و خدمات

مدارک لازم
 • عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • پرواز رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل مطابق پکیج
 • بیمه مسافرتی
توضیحات
مشاوره رایگان