تور وان زمستان 1402

تاریخ های برگزاری

takeOffAirplane رفت : جمعه 13 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : سه شنبه 17 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : شنبه 14 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 18 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 15 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 19 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : سه شنبه 24 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : شنبه 28 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 25 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : یکشنبه 29 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 26 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : دوشنبه 30 بهمن 1402
takeOffAirplane رفت : جمعه 27 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : سه شنبه 01 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : شنبه 28 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 02 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 29 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 03 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 30 بهمن 1402
landingAirplane برگشت : جمعه 04 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 02 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : یکشنبه 06 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 03 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : دوشنبه 07 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : جمعه 04 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : سه شنبه 08 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : شنبه 05 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : چهار شنبه 09 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : یکشنبه 06 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : پنجشنبه 10 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : دوشنبه 07 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : جمعه 11 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : سه شنبه 08 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : شنبه 12 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : چهار شنبه 09 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : یکشنبه 13 اسفند 1402
takeOffAirplane رفت : پنجشنبه 10 اسفند 1402
landingAirplane برگشت : دوشنبه 14 اسفند 1402
مدت اقامت 3 شب

تاریخ های برگزاری

رفت : جمعه 13 بهمن 1402
برگشت : سه شنبه 17 بهمن 1402
رفت : شنبه 14 بهمن 1402
برگشت : چهار شنبه 18 بهمن 1402
رفت : یکشنبه 15 بهمن 1402
برگشت : پنجشنبه 19 بهمن 1402
رفت : سه شنبه 24 بهمن 1402
برگشت : شنبه 28 بهمن 1402
رفت : چهار شنبه 25 بهمن 1402
برگشت : یکشنبه 29 بهمن 1402
رفت : پنجشنبه 26 بهمن 1402
برگشت : دوشنبه 30 بهمن 1402
رفت : جمعه 27 بهمن 1402
برگشت : سه شنبه 01 اسفند 1402
رفت : شنبه 28 بهمن 1402
برگشت : چهار شنبه 02 اسفند 1402
رفت : یکشنبه 29 بهمن 1402
برگشت : پنجشنبه 03 اسفند 1402
رفت : دوشنبه 30 بهمن 1402
برگشت : جمعه 04 اسفند 1402
رفت : چهار شنبه 02 اسفند 1402
برگشت : یکشنبه 06 اسفند 1402
رفت : پنجشنبه 03 اسفند 1402
برگشت : دوشنبه 07 اسفند 1402
رفت : جمعه 04 اسفند 1402
برگشت : سه شنبه 08 اسفند 1402
رفت : شنبه 05 اسفند 1402
برگشت : چهار شنبه 09 اسفند 1402
رفت : یکشنبه 06 اسفند 1402
برگشت : پنجشنبه 10 اسفند 1402
رفت : دوشنبه 07 اسفند 1402
برگشت : جمعه 11 اسفند 1402
رفت : سه شنبه 08 اسفند 1402
برگشت : شنبه 12 اسفند 1402
رفت : چهار شنبه 09 اسفند 1402
برگشت : یکشنبه 13 اسفند 1402
رفت : پنجشنبه 10 اسفند 1402
برگشت : دوشنبه 14 اسفند 1402

برنامه سفر

bus
همسفر چابکسوار
تهران
calender تاریخ:1402/12/10
مدت سفر : 09:00
خوی
clock ساعت سفر: 20:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
وان
calender تاریخ:1402/12/11
مدت سفر : 04:00
خوی
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
خوی
calender تاریخ:1402/12/14
مدت سفر : 04:00
وان
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL
bus
همسفر چابکسوار
خوی
calender تاریخ:1402/12/14
مدت سفر : 09:00
تهران
clock ساعت سفر: 00:00
NORMAL

هتل ها

نام هتل محله--چشم انداز خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت رزرو هتل
DOSCO HOTEL
STD ---
BB
3,590,000 تومان
4,450,000 تومان
3,390,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
MY DELUXE
STD ---
BB
3,690,000 تومان
4,960,000 تومان
3,480,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
YAKUT
STD --- مرکز شهر
BB
3,880,000 تومان
6,160,000 تومان
3,690,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
DIMET PARK
STD --- وان
BB
3,890,000 تومان
5,080,000 تومان
3,550,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
SARDUR
STD --- مرکز شهر
BB
4,160,000 تومان
5,870,000 تومان
3,970,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
TAHT PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
4,290,000 تومان
5,870,000 تومان
4,100,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
ROYAL BERK
STD --- وان
BB
4,290,000 تومان
5,290,000 تومان
3,880,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
VAN SUITE
STD --- وان
BB
4,690,000 تومان
6,450,000 تومان
4,160,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
NILLS HOTEL
STD ---
BB
4,690,000 تومان
7,870,000 تومان
4,390,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
GRAND HOTEL VAN
STD --- مرکز شهر
BB
5,100,000 تومان
6,690,000 تومان
4,590,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
ROYAL PALACE
STD --- مرکز شهر
BB
5,450,000 تومان
7,590,000 تومان
5,290,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
RUA WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
6,650,000 تومان
9,890,000 تومان
5,590,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
VAN LIFE
STD --- مرکز شهر
BB
6,690,000 تومان
9,290,000 تومان
6,160,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
CONFORIUM
STD ---
BB
7,970,000 تومان
11,690,000 تومان
6,790,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
ELITE WORLD
STD --- مرکز شهر
BB
9,390,000 تومان
14,350,000 تومان
7,970,000 تومان
1,250,000 تومان
رزرو تلفنی
توضیحات : --
توضیحات تور    

اتووبوس رفت و برگشت به ترمینال خوی با اتوبوس های 25 نفره ترنسفر به مرز رازی و از آن جا به درب هتل با ون های 17 نفره ، 3 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر 

کد : 

***تاریخ روزهای رفت همه روزه از 12 تا 15 بهمن **

**برای اطلاع از شرایط اقساط اینجا کلیک کنید**

ساعت رفت : 19:30 , ساعت برگشت : 12:00

**نرخ نوزاد 150.000 تومان میباشد**

نرخ فامیلی روم  SARDUR :
------------------

FAMILY 4 PAX : 3/790/00


نرخ فامیلی روم  ROYAL PALACE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 


نرخ فامیلی روم  YAKUT :
------------------

FAMILY 4 PAX : 3/490/000نرخ فامیلی روم  VAN SUITE :
------------------
FAMILY 4 PAX :3/880/000


نرخ فامیلی روم  TAHT PALACE :
------------------


FAMILY 4 PAX : 3/890/000


نرخ فامیلی روم MY DELUXE :
------------------

FAMILY 4 PAX : 3/290/000


نرخ فامیلی روم NIILS :
------------------

FAMILY 4 PAX:4/160/000

نرخ فامیلی روم ROYAL BERK :

------------------

FAMILY 4 PAX:3/490/000

نرخ فامیلی روم DIMET PARK :
------------------

FAMILY 4 PAX:3/350/000

نرخ کودک زیر دو سال 150000 تومان می باشد .

کد : 200

مدارک لازم

عکس پاسپورت با 6 ماه اعتبار


خدمات

لیدر فارسی زبان


پرواز رفت و برگشت


اقامت در هتل مطابق پکیج


ترانسفر فرودگاهی


بیمه مسافرتی


مسئولین تور

آقا نوید بهرودی


آقا مهرداد بی ریا


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR